Zápis ze schůze VV 29. 4. 2024

publikováno: 30.04.2024
general image

Drazí přátelé,

VV na své schůzi se dvěma hosty, aktuálním vedoucím Iaidó reprezentace Karlem Dlouhým a bývalým vedoucím Iaidó reprezentace Tomášem Kynclem řešil především Iaidó reprezentaci, její aktuální příápravu na ME ve Švédsku a také výhledy na její další rozvoj. Děkujeme za solidní a podnětnou diskuzi.

Další detaily najdete v zápise v příloze.

S pozdravem,

Za VV ČFK,

Tomáš Berger
Sekretář ČFK