naginatadōSpolečně s mečem a kopím je naginata jednou z tradičních japonských zbraní. Původně byla používána jako zakřivený meč připevněný na dlouhé dřevěné násadě pěšími vojáky k zasažení koní i jezdců, později se zdokonalila na speciální zbraň, jednu z nejběžnějších na bitevním poli ve středověkém Japonsku.

Postupem doby se naginata stala zbraní pro vysoce postavené samuraje a osobní obrannou zbraní pro všechny ženy. V období Edo se právě naginata stala zbraní žen ze samurajské třídy. Po reformách Meidži koncem 19. století došlo k vytvoření moderní formy Naginatadó, vzniklé na základě starých škol. Podobně jako v případě Kendó bylo i Naginatadó zaváděno ve školství narozdíl od Kendó však především pro mladé dívky. Poválečné Naginatadó je však již moderní bojové umení, otevřené jak mužům tak i ženám. Výcvik Naginatadó obsahuje kromě cvičení kihonu (základních pohybů) cvičení kata, předem stanovený simulovaný souboj prováděný ve dvojici s dřevěnými maketami zbraní a také plnokontaktní cvičení pomocí naginaty s bambusovou čepelí a ochrannou výstrojí, velmi podobnou té, která se používá v Kendó, tedy nácvik technik a volný zápas. Moderní Nagianta je jak tradiční bojové umení, tak i disciplína se soutěžemi. Naginatadó se v ČR cviči od roku 1997. kde se Naginatadó cvičí zjistíte v sekci členové

Responsive image