Zápis z VH 2024

publikováno: 10.04.2024
general image

Drazí přátelé,

v příloze najdete zápis z Valné hromady ČFK, která se konala 2. 3. 2024.

Děkujeme za hojnou účast a všechny podněty. Jsme moc rádi, že vám na pozitivním vývoji v ČFK záleží.

Další doplňující soubory najdete zde:
- Zpráva prezidenta ČFK za rok 2023/24 https://drive.google.com/file/d/1ibuKLnoPTbGS6FtgXWAQQYPSvHuEtAS9/view?usp=sharing
- Zpráva Dozorčí komise ČFK https://drive.google.com/file/d/1iaxkSJBKy1zbaHEST6yE-niHmPTfdXRx/view?usp=sharing
- Zpráva o hospodaření a schválený rozpočet na 2024/25 (záložky dole) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cxfxtZ6Mqjud_2xolwCzbZNTNxrnigyjNlDRjB2EUSE/edit?usp=sharing
- Ještě jednou zápis VH 24 https://drive.google.com/file/d/1iaUpgNjRwRi94upn98hVp_REk5ZcLdvC/view?usp=sharing

S přátelským pozdravem,

Za VV ČFK,

Tomáš Berger
Sekretář ČFK