01.06.2024

20:17


01.06.2024

20:17

podrobnosti


Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na veřejnou ukázku závodů kendó, která se uskuteční pod čestnou záštitou Japonského velvyslanectví
v ČR. Závodníci jsou zároveň sami sobě rozhodčími – viz. Pravidladole
Čestný host:
* Jeho Excelence velvyslanec Japonska v České republice pan Nagaoka Kansuke

Program:
Pátek/Friday 31. 5.: 18:30 to 20:00 Kendō keiko
Sobota/Saturday 1. 6.:10:00 - 11:30 Přípravy / Preparation
12:00 Ukázka kendžucu / Demonstration of Ittoryu Mizoguchi-ha
12:30 - 15:30 Kōbukan Taikai - kendō competition (by dan groups, till 1st dan
starts, the other categories up to 7th dan will follow smoothly)
15:30 - 18:00 Kendō keiko
18:00 Barbecue
Neděle/Sunday 2. 6. : 10:00 – 11:30 Kendō keiko
Pravidla soutěže / tachiai: při zápasech v jednotlivých kategoriích (1. dan a níže - 7. dan) si soutěžící určují vlastní ippony zvednutím
ruky a v případě rozporu rozhoduje jeden rozhodčí praporky.
Rules of competition / tachiai: during tachiai practice (exhibition match) in the individual categories (1st dan and below - 7th dan) the
competitors determine their own ippons by rising hand and in a case of discrepancy, one referee decides by flags
Address, Contact: Ke Kozím hřbetům 1344 / 10, Praha 6 – Suchdol, +420 602 766 980, ziegelhe@hotmail.com,
ziegelhe@email.cz
Cena /Price: návštěva zdarma, visitors for free, cvičení /practice:1 day+sauna - 15EUR / 350Kč, 2 or 3 days+sauna: 20EUR / 500Kč

seznam přihlášených je dostupný pouze přihlášeným uživatelům