Zpravodaj ČFK

Nepravidelný časopis ve formátu PDF zaobírající se činností České federace Kendó a jejích členů. Novinky z oblasti Kendó, Iaidó, Džódó a Naginatadó

Zpravodaj ČFK - prosinec 2016
Zpravodaj ČFK - červen 2016
Zpravodaj ČFK - únor 2016 (revize 28. 2. 2016)
Zpravodaj ČFK - říjen 2015
Zpravodaj ČFK - červen 2015
Zpravodaj ČFK - duben 2015