Dokumenty

Hlavní dokumenty

Stanovy České federace Kendo
Vnitřní řád ČFK (únor 2016): Seznam sekcí, Členské oddíly, Přestupní řád, Všeobecný řád, Jednací řád, Volební řád, Zkušební řád, Soutěžní řád, Reprezentace, Výběrové řízení reprezentace, PR, Rozhodčí, Podmínky čerpání dotací , Disciplinární řád

Zápisy z jednání VV

Zápis ze zasedání VV z 23.4.2017
Zápis ze zasedání VV z 25.3.2017
Zápis ze zasedání VV z 4.3.2017
Zápis ze zasedání VV z 17.2.2017
Zápis ze zasedání VV z 8.1.2017
Zápis ze zasedání VV z 21.11.2016
Zápis ze zasedání VV z 16.10.2016
Zápis ze zasedání VV z 22.8.2016
Zápis ze zasedání VV z 10.7.2016
Zápis ze zasedání VV z 26.6.2016
Zápis ze zasedání VV z 22.5.2016
Zápis ze zasedání VV z 10.4.2016
Zápis ze zasedání VV z 21.2.2016
Zápis ze zasedání VV z 24.1.2016
Zápis ze zasedání VV z 10.1.2016
Zápis ze zasedání VV z 22.12.2015
Zápis ze zasedání VV z 13.12.2015
Zápis ze zasedání VV z 6.12.2015
Rezignace T.Jelena, Zápis ze zasedání VV z 29.11.2015 , Reakce VV na rezignaci
Zápis ze zasedání VV z 1.11.2015
Zápis ze zasedání VV z 11.10.2015
Zápis ze zasedání VV z 28.9.2015
Zápis ze zasedání VV z 16.9.2015

Výroční zprávy

Výroční zpráva ČFK za rok 2016

Zápisy z Generálních shromáždění

Generální shromáždění 2017

Zápis GS 2017; Zpráva DK 2016; Zpráva VR Iaido 2016 ; Zpráva VR Kendó 2016

Generální shromáždění 2016

Zápis GS 2016; Zpráva DK 2015; Zpráva o činnosti PR 2015; Zprává o hospodaření 2015 ; Zpráva VR Iaido 2015

Generální shromáždění 2015

Zápis GS 2015;

Generální shromáždění 2014

Zápis GS 2014;

Generální shromáždění 2013

Zpráva DK za rok 2012; Zápis GS 2013

Generální shromáždění 2012

Zápis z Generálního shromáždění ČFK 2012; Zpráva dozorčí komise za rok 2011; Zpráva o hospodaření 2011;

Generální shromáždění 2011

Zápis z Generálního shromáždění ČFK 2011; Zpráva komise rozhodčích za rok 2010; Návrh rozpočtu KR na 2011; Zpráva DK za 2011; Statistika čl. základny ČFK 2010; Zpráva ME Iaidó 2010; Zpráva ME Kendó 2010; Zpráva o činnosti ČFK 2010.

Generální shromáždění 2010

Zápis z Generálního shromáždění ČFK 2010

Generální shromáždění 2009

Zápis z Generálního shromáždění ČFK 2009; Zpráva o činnosti ČFK za rok 2009 ; Zpráva o hospodaření ČFK za rok 2009

Generální shromáždění 2008

Zápis z Generálního shromáždění ČFK 2008

Generální shromáždění 2007

Zápis z Generálního shromáždění ČFK 2007

Generální shromáždění 2006

Zápis z Generálního shromáždění ČFK 2006

Formuláře k příspěvkům, průkazům a evidenci

Členské příspěvky od roku 2012
Formulář pro nové registrace

Formuláře ke zkouškám

Registrační formuláře ke zkouškám Kendó/Iaidó/Džódó/Naginatadó
Protokol pro zkoušky ČFK na technické stupně Kendó/Iaidó/Džódó/Naginatadó
Formulář "Převzetí patronátu ČFK nad zkouškami"

Formuláře k turnajům

Formulář pro přípravu a zápis turnaje Kendó / Iaidó

Ostatní formuláře

Formulář k vyúčtování dotace
Vzor delegačního lístku pro GS ČFK
Smlouva o sponzorském daru (vzor)
Smlouva o zabezpečení propagace a reklamy (vzor)

Další dokumenty

Zdraví a pojištění
Informace k úrazovému pojištění pro členy ČFK
Metodický pokyn k lékařským prohlídkám
O povinnosti preventivní zdravotní prohlídky
Informace o sportovních prohlídkách na 1. LF UK

Zkoušky
EKF pravidla pro zkoušky a stupně
Osnova pro zkoušky Iaidó
Osnova pro zkoušky Džódó

Grafika
Logo ČFK